Thứ Tư, ngày 26/2/2020
Chốt lô vip hôm nay

XIÊN 3 MIỀN BẮC

 Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

  LÔ XIÊN 3  MIỀN BẮC    giá: 300.000 VNĐ 
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Ngày XIÊN 3 MIỀN BẮC Kết quả
26/02/2020 Click vào lấy số ngay
25/02/2020 66,85,15 Trúng 66
24/02/2020 35,03,56 Trúng 35
23/02/2020 08,68,48 Trúng 08, 68
22/02/2020 57,84,03 Trúng 57, 84
21/02/2020 84,32,95 Trúng 84, 32, 95
20/02/2020 89,76,65 Trúng 89
19/02/2020 59,55,41 Trúng 59
18/02/2020 12,07,04 Trúng 12
17/02/2020 57,35,67 Trúng 57, 35
16/02/2020 81,72,63 Trúng 81
15/02/2020 40,19,39 Trúng 40x2
14/02/2020 12,02,99 Trúng 12, 02, 99
13/02/2020 24,95,99 Trúng 24
12/02/2020 75,69,73 Trượt
11/02/2020 65,95,72 Trượt
10/02/2020 20,02,33 Trúng 02x2
09/02/2020 79,86,37 Trượt
08/02/2020 20,09,30 Trúng 20, 30
07/02/2020 49,19,18 Trúng 49, 19, 18x2
06/02/2020 59,28,44 Trúng 59
05/02/2020 94,40,60 Trúng 94, 40
04/02/2020 59,94,08 Trúng 59
03/02/2020 30,11,79 Trúng 30, 11x3, 79
02/02/2020 21,10,34 Trúng 21, 10x2, 34
01/02/2020 32,24,19 Trúng 32
31/01/2020 69,14,05 Trúng 69x2
30/01/2020 83,04,40 Trúng 83, 04
29/01/2020 71,97,14 Trượt
28/01/2020 09,35,82 Trượt
23/01/2020 17,34,43 Trượt
22/01/2020 11,94,91 Trúng 11, 94
21/01/2020 71,78,21 Trúng 71
20/01/2020 22,56,90 Trượt
19/01/2020 86,91,58 Trượt
18/01/2020 18,48,37 Trúng 18x2, 48, 37x2
17/01/2020 40,54,17 Trượt
16/01/2020 90,07,53 Trượt
15/01/2020 87,14,00 Trượt
14/01/2020 10,29,89 Trượt
13/01/2020 48,02,23 Trượt
12/01/2020 87,27,86 Trúng 86
11/01/2020 29,15,24 Trúng 15, 24
10/01/2020 49,22,19 Trúng 49, 22
09/01/2020 18,46,61 Trúng 18, 61
08/01/2020 15,62,22 Trượt
07/01/2020 86,92,11 Trúng 11
06/01/2020 35,00,67 Trúng 35
05/01/2020 21,29,62 Trúng 21, 29, 62
04/01/2020 97,47,66 Trúng 97, 47
03/01/2020 01,33,60 Trúng 01, 33, 60
02/01/2020 14,29,69 Trúng 14, 29, 69
01/01/2020 53,56,87 Trúng 53, 56, 87
31/12/2019 77,98,12 Trúng 77x2, 98, 12
30/12/2019 12,46,79 Trượt
29/12/2019 01,11,85 Trúng 01x2, 11, 85
28/12/2019 01,10,65 Trúng 01, 10x2, 65
27/12/2019 41,48,20 Trúng 41
26/12/2019 89,92,84 Trúng 89, 92
25/12/2019 42,51,86 Trúng 42, 51, 86
24/12/2019 17,58,66 Trúng 17, 58
23/12/2019 74,94,26 Trúng 74, 94, 26
22/12/2019 42,93,51 Trúng 42
21/12/2019 58,26,42 Trúng 26
20/12/2019 91,12,48 Trúng 91
19/12/2019 19,97,07 Trượt
18/12/2019 69,80,36 Trúng 69, 80
17/12/2019 02,81,93 Trúng 81
16/12/2019 52,28,10 Trúng 10
15/12/2019 53,96,65 Trúng 53
14/12/2019 31,88,16 Trượt
13/12/2019 13,34,58 Trúng 13
12/12/2019 43,77,46 Trúng 77
11/12/2019 96,67,14 Trượt
10/12/2019 26,48,98 Trúng 48
09/12/2019 01,57,85 Trúng 01, 57
08/12/2019 66,32,90 Trúng 66, 90
07/12/2019 21,36,72 Trúng 21x2, 36, 72
06/12/2019 32,70,39 Trượt
05/12/2019 09,25,84 Trúng 09, 25, 84
04/12/2019 16,45,20 Trúng 16
03/12/2019 06,11,57 Trúng 06x2, 11, 57
02/12/2019 07,13,51 Trúng 07, 13x2, 51
01/12/2019 08,15,78 Trúng 08, 15, 78
30/11/2019 12,72,41 Trượt
29/11/2019 08,96,74 Trúng 96
28/11/2019 64,99,51 Trượt
27/11/2019 69,60,16 Trúng 16
26/11/2019 51,20,33 Trúng 20
25/11/2019 88,61,92 Trượt
24/11/2019 49,44,60 Trượt
23/11/2019 04,33,92 Trượt
22/11/2019 17,23,48 Trúng 17, 23x3, 48
21/11/2019 24,21,85 Trúng 24
20/11/2019 19,54,34 Trúng 54x2
19/11/2019 18,69,36 Trúng 18, 69
18/11/2019 51,03,15 Trúng 51
17/11/2019 02,17,71 Trúng 02, 17, 71x3
16/11/2019 80,30,34 Trượt
15/11/2019 60,56,89 Trượt
14/11/2019 37,91,30 Trúng 91x2
13/11/2019 60,87,04 Trượt
12/11/2019 53,84,85 Trượt
11/11/2019 86,97,23 Trúng 23
10/11/2019 75,74,04 Trượt
09/11/2019 98,74,95 Trúng 98, 74, 95x2
08/11/2019 80,18,08 Trúng 80
07/11/2019 53,01,14 Trúng 01, 14
06/11/2019 15,23,84 Trúng 15x2, 23, 84x2
05/11/2019 95,83,42 Trượt
04/11/2019 26,39,51 Trúng 39
03/11/2019 25,38,84 Trúng 25, 38, 84
02/11/2019 25,34,47 Trúng 25, 47
01/11/2019 14,23,83 Trúng 14, 23, 83
31/10/2019 03,10,85 Trúng 03, 10, 85
30/10/2019 46,27,15 Trúng 46, 27, 15
29/10/2019 14,15,81 Trúng 14, 15, 81
28/10/2019 01,16,86 Trúng 01x2, 16, 86
27/10/2019 98,24,21 Trúng 98
26/10/2019 90,13,73 Trúng 90, 13
25/10/2019 84,87,38 Trúng 84, 87
24/10/2019 04,20,38 Trúng 04x2, 20, 38
23/10/2019 65,59,56 Trượt
22/10/2019 83,24,73 Trúng 24, 73
21/10/2019 10,20,74 Trúng 10, 20, 74x2
20/10/2019 19,31,88 Trúng 19, 31, 88
19/10/2019 08,37,82 Trúng 08, 37x2
18/10/2019 11,14,78 Trúng 11, 14, 78
17/10/2019 09,15,40 Trúng 09, 15, 40
16/10/2019 05,12,81 Trúng 05x2, 12, 81
15/10/2019 29,37,84 Trúng 29x2, 37, 84
14/10/2019 02,59,82 Trúng 02, 59
13/10/2019 00,23,81 Trúng 00, 23, 81x2
12/10/2019 19,24,92 Trúng 19, 24, 92
11/10/2019 01,03,74 Trúng 01, 03, 74
10/10/2019 46,56,67 Trúng 46
09/10/2019 39,54,28 Trúng 39
08/10/2019 45,37,74 Trúng 45, 37, 74
07/10/2019 35,43,95 Trúng 35, 43, 95
06/10/2019 56,60,91 Trúng 56x2, 60, 91
05/10/2019 02,86,87 Trúng 02
04/10/2019 67,25,66 Trúng 67
03/10/2019 73,25,54 Trúng 73, 25, 54
02/10/2019 96,00,49 Trúng 96
01/10/2019 33,15,44 Trúng 33, 15x2
30/09/2019 65,33,63 Trúng 65, 33
29/09/2019 36,57,75 Trúng 36
28/09/2019 84,32,67 Trúng 84
27/09/2019 01,54,37 Trúng 01, 54x3
26/09/2019 98,56,57 Trúng 98, 56, 57
25/09/2019 35,61,45 Trúng 35
24/09/2019 01,04,95 Trúng 01
23/09/2019 91,14,44 Trượt
22/09/2019 01,87,63 Trúng 01
21/09/2019 62,32,43 Trúng 62
20/09/2019 01,40,32 Trúng 01x2, 40
19/09/2019 68,33,50 Trúng 68
18/09/2019 70,78,54 Trúng 70, 78x2, 54
17/09/2019 52,41,40 Trúng 52, 41
16/09/2019 32,15,17 Trúng 32, 15
15/09/2019 03,02,99 Trúng 03
14/09/2019 61,55,01 Trượt
13/09/2019 84,20,62 Trúng 84, 20
12/09/2019 24,16,13 Trúng 24
11/09/2019 78,34,86 Trượt
10/09/2019 97,76,93 Trượt
09/09/2019 19,06,71 Trúng 19
08/09/2019 58,00,11 Trúng 00
07/09/2019 71,68,01 Trúng 68
06/09/2019 28,43,15 Trượt
05/09/2019 67,78,50 Trúng 78, 50
04/09/2019 04,10,21 Trúng 04, 10, 21
03/09/2019 62,86,35 Trượt
02/09/2019 46,94,43 Trúng 46, 43
01/09/2019 14,69,77 Trúng 69, 77x2
31/08/2019 27,79,17 Trúng 27
30/08/2019 25,32,40 Trúng 25x2, 32, 40
29/08/2019 28,55,13 Trúng 28x2, 55x2, 13
28/08/2019 07,08,54 Trúng 07, 08, 54
27/08/2019 02,92,95 Trúng 02, 92, 95
26/08/2019 10,17,85 Trúng 10, 17, 85
25/08/2019 19,71,72 Trúng 19, 71, 72
24/08/2019 32,53,73 Trúng 73
23/08/2019 48,87,63 Trúng 48, 87x2, 63
22/08/2019 46,92,31 Trúng 31
21/08/2019 14,42,05 Trúng 14, 42
20/08/2019 72,65,00 Trúng 72, 65, 00
19/08/2019 95,69,34 Trượt
18/08/2019 61,08,18 Trúng 18
17/08/2019 40,20,72 Trúng 40, 20x2
16/08/2019 23,62,06 Trúng 23, 62, 06
15/08/2019 77,65,15 Trúng 77
14/08/2019 18,84,64 Trúng 84, 64x2
13/08/2019 37,72,63 Trượt
12/08/2019 39,24,40 Trượt
11/08/2019 50,69,72 Trúng 50, 69, 72x2
10/08/2019 79,30,70 Trượt
09/08/2019 02,08,01 Trúng 02
08/08/2019 32,00,18 Trúng 32, 00, 18
07/08/2019 86,07,39 Trúng 86, 07, 39
06/08/2019 48,08,50 Trúng 48, 08, 50
05/08/2019 57,07,28 Trúng 57, 07
04/08/2019 10,12,52 Trúng 10, 12, 52x2
03/08/2019 88,08,22 Trúng 88, 08, 22
02/08/2019 28,35,15 Trượt
01/08/2019 61,22,48 Trúng 61, 22
31/07/2019 37,53,23 Trượt
30/07/2019 94,88,78 Trúng 94
29/07/2019 18,99,59 Trúng 18
28/07/2019 05,89,23 Trượt
27/07/2019 49,33,72 Trúng 49, 33x3
26/07/2019 86,52,97 Trúng 52
25/07/2019 91,32,40 Trúng 40
24/07/2019 54,00,35 Trúng 00x2, 35
23/07/2019 60,53,11 Trúng 11
22/07/2019 08,60,00 Trúng 08x2, 60, 00
21/07/2019 24,98,86 Trúng 24
20/07/2019 88,44,19 Trúng 88, 44
19/07/2019 19,42,60 Trượt
18/07/2019 32,10,54 Trúng 32, 10, 54
17/07/2019 10,14,77 Trúng 14
16/07/2019 26,89,62 Trúng 26
15/07/2019 31,15,77 Trúng 31
14/07/2019 33,05,25 Trúng 05, 25x2
13/07/2019 29,95,46 Trúng 29, 46
12/07/2019 64,17,41 Trúng 64, 17
11/07/2019 99,60,74 Trượt
10/07/2019 92,65,58 Trúng 92x2, 65, 58x2
09/07/2019 74,41,14 Trượt
08/07/2019 22,35,57 Trúng 22
07/07/2019 50,15,88 Trúng 50, 15
06/07/2019 07,58,63 Trúng 07, 58
05/07/2019 25,04,79 Trúng 25, 04
04/07/2019 50,07,53 Trúng 50, 07, 53
03/07/2019 56,76,41 Trúng 56, 76
02/07/2019 88,03,52 Trúng 88
01/07/2019 76,93,96 Trúng 76, 93x2
30/06/2019 34,50,08 Trúng 34, 50x2
29/06/2019 08,58,49 Trúng 08
28/06/2019 94,13,54 Trúng 94, 13, 54x2
27/06/2019 86,49,20 Trúng 86, 49, 20x2
26/06/2019 12,87,48 Trúng 12, 87, 48
25/06/2019 92,65,08 Trúng 92, 65
24/06/2019 43,49,66 Trượt
23/06/2019 96,30,67 Trúng 96
22/06/2019 45,35,86 Trúng 45, 35, 86
21/06/2019 30,48,61 Trúng 48
20/06/2019 09,82,14 Trúng 09, 82, 14
19/06/2019 68,21,83 Trúng 68, 21
18/06/2019 43,14,40 Trúng 40
17/06/2019 41,17,58 Trúng 41, 17, 58
16/06/2019 28,62,15 Trúng 28x2, 62
15/06/2019 39,41,78 Trúng 39, 41, 78
14/06/2019 13,83,07 Trúng 13, 83
13/06/2019 50,08,16 Trúng 50, 08, 16
12/06/2019 95,87,92 Trúng 95, 87
11/06/2019 83,71,07 Trúng 83, 71, 07
10/06/2019 77,10,87 Trúng 77, 10, 87
09/06/2019 49,14,20 Trúng 49
08/06/2019 58,60,27 Trúng 58, 60
07/06/2019 10,67,89 Trúng 10x2, 67, 89
06/06/2019 82,02,84 Trúng 82, 02, 84
05/06/2019 73,53,88 Trượt
04/06/2019 97,96,10 Trúng 97, 96
03/06/2019 01,19,82 Trúng 01, 19, 82
02/06/2019 25,60,10 Trúng 25, 60, 10
01/06/2019 00,11,72 Trúng 00, 11, 72
31/05/2019 37,45,67 Trúng 37, 45, 67
30/05/2019 94,32,31 Trượt
29/05/2019 01,11,45 Trúng 01x2
28/05/2019 83,80,91 Trúng 83, 80
27/05/2019 62,87,20 Trúng 62, 87
26/05/2019 02,64,37 Trúng 02, 64
25/05/2019 58,95,43 Trượt
24/05/2019 32,44,36 Trúng 32, 44
23/05/2019 53,08,73 Trúng 53, 08, 73
22/05/2019 02,64,78 Trúng 02x3, 64, 78
21/05/2019 07,78,87 Trúng 07, 78, 87
20/05/2019 35,51,99 Trúng 51
19/05/2019 41,95,36 Trúng 41, 95
18/05/2019 52,84,09 Trúng 52, 84, 09
17/05/2019 98,94,74 Trượt
16/05/2019 06,12,72 Trúng 06, 12, 72
15/05/2019 63,50,54 Trượt
14/05/2019 28,55,79 Trúng 28, 55, 79
13/05/2019 21,26,46 Trúng 21, 46x2
12/05/2019 30,42,62 Trúng 30, 42, 62
11/05/2019 62,29,62 Trúng 62, 29, 62
10/05/2019 13,78,64 Trúng 13
09/05/2019 27,39,47 Trúng 27, 39x2, 47
08/05/2019 36,67,73 Trúng 36, 67, 73
07/05/2019 23,43,66 Trúng 23, 43, 66
06/05/2019 39,56,61 Trúng 39, 56
05/05/2019 15,33,63 Trúng 15, 33, 63
04/05/2019 58,72,79 Trượt
03/05/2019 43,65,93 Trúng 43
02/05/2019 24,25,57 Trượt
01/05/2019 26,31,57 Trúng 31
30/04/2019 09,26,52 Trượt
29/04/2019 38,44,78 Trúng 78x2
28/04/2019 21,54,68 Trúng 21, 54, 68x2
27/04/2019 03,42,69 Trúng 03, 42x3, 69
26/04/2019 12,23,51 Trúng 12, 23x2, 51
25/04/2019 42,53,60 Trúng 42
24/04/2019 15,36,71 Trượt
23/04/2019 27,50,62 Trúng 27, 62
22/04/2019 03,12,64 Trúng 03, 12
21/04/2019 41,60,69 Trúng 41, 60, 69x3
20/04/2019 18,19,52 Trúng 18, 19, 52
19/04/2019 30,35,84 Trúng 30, 35, 84
18/04/2019 46,86,91 Trúng 86x3
17/04/2019 08,12,49 Trúng 08, 12, 49
16/04/2019 48,84,92 Trúng 48, 92x2
15/04/2019 52,54,81 Trúng 52, 54, 81
14/04/2019 21,30,82 Trúng 21, 30, 82
13/04/2019 20,23,71 Trúng 20, 23
12/04/2019 00,50,60 Trúng 00
11/04/2019 20,34,72 Trúng 20x2, 34, 72
10/04/2019 25,26,39 Trúng 26
09/04/2019 12,58,91 Trúng 12, 91
08/04/2019 31,37,96 Trượt
07/04/2019 10,28,52 Trúng 10, 28, 52
06/04/2019 07,20,76 Trúng 07, 20, 76
05/04/2019 14,37,68 Trúng 14, 37, 68
04/04/2019 11,31,55 Trúng 31
03/04/2019 06,18,65 Trúng 06, 18
02/04/2019 01,31,56 Trúng 01, 31, 56
01/04/2019 09,35,70 Trúng 35
31/03/2019 00,58,91 Trượt
30/03/2019 20,32,82 Trúng 20, 32, 82
29/03/2019 46,49,63 Trúng 46, 49, 63
28/03/2019 00,01,69 Trúng 00x2
27/03/2019 27,47,85 Trúng 27, 47
26/03/2019 07,38,72 Trúng 07, 38
25/03/2019 04,20,65 Trúng 04, 20, 65
24/03/2019 16,39,72 Trúng 16, 39, 72
23/03/2019 06,58,91 Trượt
22/03/2019 01,38,40 Trúng 01, 38, 40
21/03/2019 41,45,93 Trượt
20/03/2019 40,41,85 Trúng 40, 41, 85
19/03/2019 39,63,70 Trúng 39x2, 63, 70
18/03/2019 01,26,52 Trượt
17/03/2019 09,43,57 Trúng 09, 43, 57
16/03/2019 25,38,85 Trúng 25, 38x2
15/03/2019 09,32,86 Trúng 09, 32
14/03/2019 14,41,88 Trúng 14, 41x2, 88
13/03/2019 13,25,72 Trúng 25, 72x2
12/03/2019 08,34,52 Trúng 08, 34, 52
11/03/2019 28,62,79 Trúng 28x2, 62, 79
10/03/2019 03,10,52 Trúng 10, 52
09/03/2019 31,59,99 Trúng 99
08/03/2019 38,49,75 Trúng 38x2, 49
07/03/2019 16,20,79 Trúng 16, 20, 79
06/03/2019 01,52,99 Trúng 99
05/03/2019 57,59,94 Trúng 57, 59, 94
04/03/2019 05,60,89 Trúng 05, 60, 89
03/03/2019 24,57,66 Trúng 24, 57, 66
02/03/2019 05,21,90 Trúng 05, 21, 90
01/03/2019 08,12,84 Trúng 08
CHỐT LÔ CỰC CHUẨN